Kurumsal Yapılanma
11.12.2020    |    4,150

Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi, Ticaret Bakanlığı başkanlığında toplamda 23 üyeden oluşmaktadır:  Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Uluslararası Taşımacılık ve Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD), Türkiye Bankalar Birliği,  Gümrük Müşavirleri Dernekleri, Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği, İMEAK Deniz Ticaret Odası, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği ve  Türkiye Dış Ticaret Derneği. 

Yapılanma: 1-Genel Kurul (Bakan Yardımcıları ve Başkan Yardımcısı veya Yönetim Kurulu Üyesi), 2-Teknik Komite (Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürü başkanlığında Kurul üyesi Bakanlıkların en az Daire Başkanı düzeyinde, üye Kurum ve Kuruluşların ise Daimi Temas Noktalarının belirleyeceği karar alma yetkisine haiz temsilcilerinden) 3- Çalışma Grupları ve 4- Sekretarya (Ticaret Bakanlığı  Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü )

Karar Alma Biçimi: Genel Kurul Oy Çokluğu ile Karar alır.