DIŞ TİCARET ÇALIŞMA GRUBU
24.09.2018    |    3,416

DIŞ TİCARET ÇALIŞMA GRUBU

ÇALIŞMA BELGESİ

02/10/2018

 

  1. KAPSAM:

 

Bozulabilir eşya başta olmak üzere dış ticarete konu olan eşyanın gümrük ve dış ticaret işlemlerinin 7/24 prensibine göre tamamlanması amacıyla kurulan ve koordinasyonu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılan geçici bir çalışma grubudur.

 

  1. DIŞ TİCARET ÇALIŞMA GRUBU ÖZET BİLGİ:

 

Niteliği gereği, bir an önce gümrük işlemlerinin tamamlanarak sahibine teslim edilmesi açısından, bozulabilir eşyalar için ilave yasal düzenlemeler yapılması önemli bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır.

 

Ülkemiz gümrük mevzuatında, bozulabilir eşyanın tesliminin kolaylaştırılmasına yönelik düzenleme bulunmakta, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından kara hudut kapılarında bozulabilir eşyaların gümrük işlemlerinin hızlandırılmasına yönelik ilave kolaylaştırıcı tedbirler alınmaktadır.

 

Diğer taraftan, bozulabilir mahiyetteki eşyanın ithalatı esnasında sahibine teslimini ve transitini kolaylaştırıcı nitelikte olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 7/24 çalışma prensibi diğer ilgili kurumlar tarafından uygulanmamakta olup, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı dışında ilgili kurumlarca bozulabilir eşyanın ithalatında gerekli izin belgelerinin eşya sınıra gelmeden önce temin edilebilmesine yönelik de bir mekanizma geliştirilmemiştir. Ayrıca, dondurulmuş ve bozulabilir eşyaların Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından sınır kapılarında kontrolü ve depolanması için gerekli altyapının yetersiz olduğu görülmüştür.

 

  1. ÇALIŞMA GRUBU SORUMLULUĞUNDAKİ EYLEMLER

 

Doğrudan Eylemler

3.5. Sınır kapısında kontrolü yapılması gereken ürünlerin ithalatında ön bildirim uygulamasının sınırlı kalması sebebiyle gerekli yasal ve teknik altyapı düzenlemeleri yapılacaktır.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (S)

UND (İ)
2020 yılı sonuna kadar, gerekli yasal ve teknik altyapı düzenlemelerinin yapılması, Ulusal Strateji Çalışma Grubu ve Teknik Komiteye gelişmeler hakkında yıllık olarak bilgi verilmesi

 

3.19. Bozulabilir eşya başta olmak üzere, dış ticarete konu olan eşyanın gümrük ve dış ticaret işlemleri bütün ilgili idareler tarafından 7/24 prensibine göre tamamlanacaktır.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı (S)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (İ)
2020 yılı sonuna kadar, Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu üyesi ilgili özel sektör kuruluşlarının da görüşleri alınmak suretiyle, gerekli mevzuat ve altyapı çalışmalarının yapılması ve periyodik olarak Ulusal Strateji Çalışma Grubu ve Teknik Komiteye bilgi verilmesi   
3.23. Dış ticarete konu olan eşyanın gümrük ve dış ticaret işlemlerinin bütün ilgili idareler tarafından, mesai ücretinin tahsil edilmesi şartıyla 7/24 prensibine göre tamamlanması ve ithalatı izin, onay veya uygunluk belgesine tabi eşyanın ithalatında gerekli izin belgelerinin önceden temin edilebilmesine yönelik bir sistem geliştirilmesi amacıyla, Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu bünyesinde bir çalışma grubu kurulacaktır.

Ekonomi Bakanlığı, TSE, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı (S)

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu üyesi özel sektör paydaş kuruluşları (İ)

Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu bünyesinde bir çalışma grubu kurulması, 2020 yılı içerisinde uygulamaya geçirilmesi amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda bir mekanizma geliştirilmesi ve çalışmalar hakkında periyodik olarak Ulusal Strateji Çalışma Grubu ve Teknik Komiteye bilgi verilmesi

GGM

RYKGM