Genel Kurul
11.05.2020    |    3,731

Genel Kurul,Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı başkanlığında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Uluslararası Taşımacılık ve Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD), Türkiye Bankalar Birliği,  Gümrük Müşavirleri Dernekleri, Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği, İMEAK Deniz Ticaret Odası, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği ve  Türkiye Dış Ticaret Derneği. temsilcilerinden oluşur.

Kurulda temsil edilmek üzere, Bakanlıklar en az Bakan Yardımcısı düzeyinde; Kurum ve Kuruluşlar en az Başkan Yardımcısı veya Yönetim Kurulu Üyesi düzeyinde; Gümrük Müşavirleri Dernekleri ise tümünü temsilen bir Yönetim Kurulu Başkanı düzeyinde Daimi Temas Noktası belirleyeceklerdir. Daimi Temas Noktalarında değişiklik olması halinde, değişiklikler Sekretaryaya 15 gün içinde bildirilecektir.